aa
aa
פרטים נוספים
aa
aa
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם אופיר
שולחן סלון דגם אופיר
2,050 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם אפק
שולחן סלון דגם אפק
1,300 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם חרוב
שולחן סלון דגם חרוב
2,200 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם לוקאס
שולחן סלון דגם לוקאס
1,700 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן סלון מדיסון
שולחן סלון מדיסון
1,900 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם מריו
שולחן סלון דגם מריו
1,850 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם פז
שולחן סלון דגם פז
1,250 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם רביד
שולחן סלון דגם רביד
1,500
פרטים נוספים
שולחן סלון דגם שובל
שולחן סלון דגם שובל
2,000 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כורסאת טלוויזיה דגם אלונזו
כורסאת טלוויזיה דגם אלונזו
פרטים נוספים
כורסאת טלוויזיה דגם פרלה
כורסאת טלוויזיה דגם פרלה
פרטים נוספים
מיטה דגם נרניה
מיטה דגם נרניה
פרטים נוספים
מיטת בננה נוער
מיטת בננה נוער
פרטים נוספים
מערכת ישיבה סלוניקי
מערכת ישיבה סלוניקי
פרטים נוספים
מערכת ישיבה פאפוס
מערכת ישיבה פאפוס
פרטים נוספים
מערכת ישיבה פורטה
מערכת ישיבה פורטה
פרטים נוספים
מערכת ישיבה פורטלנד
מערכת ישיבה פורטלנד
פרטים נוספים
מערכת ישיבה פלורה
מערכת ישיבה פלורה
פרטים נוספים
ספה דגם ננסי
ספה דגם ננסי
פרטים נוספים
מערכת ישיבה דגם קובה
מערכת ישיבה דגם קובה
פרטים נוספים
מזנון דגם אביב
מזנון דגם אביב
3,500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם אופיר
מזנון דגם אופיר
3,150 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם אפק
מזנון דגם אפק
2,500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם דגניה
מזנון דגם דגניה
3,500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם חרוב
מזנון דגם חרוב
4,800 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם לוקאס
מזנון דגם לוקאס
2,850 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם מדיסון
מזנון דגם מדיסון
2,600 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
מזנון דגם מור
מזנון דגם מור
3,600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם מריו
מזנון דגם מריו
2,800 ₪, כולל 17% מע"מ,מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
מזנון פז
מזנון פז
3,550 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם רביד
מזנון דגם רביד
2,750 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
מזנון דגם ריצ'
מזנון דגם ריצ'
3,650 ₪ , כולל 17% מע"מ , לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם S-1341
כסא דגם S-1341
670 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כיסא דגם אלוויס
כיסא דגם אלוויס
750 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם אליס
כסא דגם אליס
450 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם אנטון
כסא דגם אנטון
400
פרטים נוספים
כסא דגם אנטוניו
כסא דגם אנטוניו
430 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כיסא דגם אסא
כיסא דגם אסא
גוון אגוז - 420 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) . בוק גוון אלון טבעי - 430 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
כיסא דגם זיו
כיסא דגם זיו
590 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כיסא אוכל דגם טוני
כיסא אוכל דגם טוני
620 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כיסא דגם ספרטה
כיסא דגם ספרטה
300 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) כרית בד למושב - 88 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם יערה
כסא דגם יערה
580 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם לוקה
כסא דגם לוקה
740 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
כסא דגם ליזה
כסא דגם ליזה
630 ₪ , כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם מרגנית
כסא דגם מרגנית
550 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם מרקו
כסא דגם מרקו
520 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם נירית
כסא דגם נירית
750 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם סהרה
כסא דגם סהרה
650 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם סיינה
כסא דגם סיינה
700 ₪ , כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם אורי
כסא דגם אורי
440 ₪ , כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם פאולו
כסא דגם פאולו
פרטים נוספים
כסא דגם פליפו
כסא דגם פליפו
650 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא אוכל דגם פניקס
כסא אוכל דגם פניקס
לבן מושב דמוי עור קרם - 400 ₪ , כולל 17%מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) אלון טבעי מושב דמוי עור קרם - 600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם פראטו
כסא דגם פראטו
1,300 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
כסא דגם רביב
כסא דגם רביב
600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
כסא דגם ריצ'י
כסא דגם ריצ'י
700 ₪, כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם שגב
כסא דגם שגב
600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם שחף
כסא דגם שחף
רגל עץ בוק גוון אלון טבעי / דמוי עור קרם - 650 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) רגל בוק גוון אגוז / דמוי עור קרם - 650 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) רגל בוק גוון אלון טבעי / דמוי עור אפור כהה - 680 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) רגל אלון גוון מולבן / בד ירוק - 650 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) רגל בוק גוון אלון מולבן / דמוי עור אפור - 680 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) רגל בוק גוון אלון מולבן / דמוי עור אפור כהה - 680 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם שחר
כסא דגם שחר
530 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם שני
כסא דגם שני
500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
כסא דגם שקד
כסא דגם שקד
רגל בוק גוון אלון טבעי / דמוי עור קרם - 680 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) . רגל לבנה / דמוי עור לבן -620 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) . רגל בוק גוון אלון טבעי / בד תכלת , חרדל , ירקרק - 680 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י עדכון מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם בוסקט
פינת אוכל דגם בוסקט
אלון טבעי (מידה 120/220*80) - 2,200 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) אלון טבעי ולבן (מידה 130/240*90) - 2,150 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם טרויה
פינת אוכל דגם טרויה
מיאמי קוטר 107 : 1,800 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018). מיאמי קוטר 120 : 2,200 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם קולין
פינת אוכל דגם קולין
1,600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם אדריאן
פינת אוכל דגם אדריאן
6,300 ₪ , כולל 17% מע"מ ,מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם ארנה
פינת אוכל דגם ארנה
6,200 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם ברגמו
פינת אוכל דגם ברגמו
2,900 ₪ , כולל 17% מע"מ ,מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם בריטניה
פינת אוכל דגם בריטניה
5,100 ₪ , כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם ברק
פינת אוכל דגם ברק
6,400 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן . (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן אוכל דגם ברקת
שולחן אוכל דגם ברקת
6,600 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם גארדה
פינת אוכל דגם גארדה
6,400 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן אוכל דגם גילמור
שולחן אוכל דגם גילמור
6,100 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם דולב
פינת אוכל דגם דולב
4,900 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
שולחן אוכל דגם הדר
שולחן אוכל דגם הדר
אלון טבעי , גוון אגוז : 6,100 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018). גוון אגוז אמריקאי טבעי : 6,800 ₪ , כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם הראל
פינת אוכל דגם הראל
גודל 200/400*105 , אלון טבעי , גוון אגוז - 6,400 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018). גודל 200/400*105 , אלון גוון מולבן - 6,800 ₪, כולל 17% מע"מ,מחיר לצרכן .(עפ"י מחירון מאי 2018). גודל 200/400*105 , גוון אגוז אמריקאי טבעי - 7,000 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) . גודל 180/380*105 , אלון טבעי - 6,300 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם חושן
פינת אוכל דגם חושן
6,450 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם טימור
פינת אוכל דגם טימור
7,000 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם טריפולי
פינת אוכל דגם טריפולי
7,500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם ים
פינת אוכל דגם ים
5,300 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם יניב
פינת אוכל דגם יניב
5,500 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם לואי
פינת אוכל דגם לואי
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם ליבורנו
פינת אוכל דגם ליבורנו
3,600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם מגל
פינת אוכל דגם מגל
5,700 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם מונקו
פינת אוכל דגם מונקו
5,500 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם מיתר
פינת אוכל דגם מיתר
3,700 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם סטאר
פינת אוכל דגם סטאר
4,900 ₪ כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם פולג
פינת אוכל דגם פולג
אלון טבעי 160/320*100 - 5,550 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) גוון אגוז 160/320*100 - 5,290 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) גוון אגוז 160/360*100 - 5,450 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם פורטיס
פינת אוכל דגם פורטיס
גוון אגוז - 5,800 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018). אלון טבעי - 6,000 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם פיזה
פינת אוכל דגם פיזה
5,500 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם פירנצה
פינת אוכל דגם פירנצה
אלון טבעי – 4,300 ₪ , כולל 17% מע"מ ,מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) . אלון טבעי , פלטה פורמייקה דמוי בטון - 4,900 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם פנמה
פינת אוכל דגם פנמה
אלון מולבן – 9,050 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) . אלון טבעי – 8,750 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) .
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם רובין
פינת אוכל דגם רובין
אלון טבעי - 6,120 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) אלון גוון מולבן - 6,600 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם רונדה
פינת אוכל דגם רונדה
אלון טבעי / פלטה פורמייקה דמוי בטון : 6,300 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) אלון גוון מולבן : 6,400 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם רקנאטי
פינת אוכל דגם רקנאטי
4,000 ₪, כולל 17% מע"מ, מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם שוהם
פינת אוכל דגם שוהם
6,100 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם תדהר
פינת אוכל דגם תדהר
אלון טבעי - 7,300 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) . אלון גוון מולבן - 7,690 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) גוון אגוז אמריקאי טבעי - 7,890 ש"ח , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018).
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם תמוז
פינת אוכל דגם תמוז
אלון טבעי – 7,000 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018) אלון גוון מולבן – 7,411 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
פינת אוכל דגם תמר
פינת אוכל דגם תמר
8,950 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן (עפ"י מחירון מאי 2018)
פרטים נוספים
בלאג'יו
בלאג'יו
פרטים נוספים
דלאנו
דלאנו
פרטים נוספים
אואזיס
אואזיס
פרטים נוספים
אושן
אושן
פרטים נוספים
קרלטון
קרלטון
פרטים נוספים
מונסלו
מונסלו
פרטים נוספים
גרין נייט
גרין נייט
פרטים נוספים
מדיקל
מדיקל
פרטים נוספים
אימג'ין
אימג'ין
פרטים נוספים
טרופיקנה
טרופיקנה
פרטים נוספים
הייאט
הייאט
פרטים נוספים
ארבע עונות
ארבע עונות
פרטים נוספים
סופריור
סופריור
פרטים נוספים
אקסלנט
אקסלנט
פרטים נוספים
רנסנס
רנסנס
פרטים נוספים
סיאנה
סיאנה
פרטים נוספים
קול נייט
קול נייט
פרטים נוספים
קול נייט פילוטופ
קול נייט פילוטופ
פרטים נוספים
קומפורט פרימיום
קומפורט פרימיום
פרטים נוספים
קומפורט
קומפורט
פרטים נוספים
יאנג +
יאנג +
פרטים נוספים
יאנג
יאנג
פרטים נוספים
ארנל
ארנל
פרטים נוספים
ואל דיזר
ואל דיזר
פרטים נוספים
מריבל
מריבל
פרטים נוספים
מתכווננת ללא ראש
מתכווננת ללא ראש
פרטים נוספים
מתכוונת יחיד כולל ראש
מתכוונת יחיד כולל ראש
פרטים נוספים
מתכוונת יחיד ללא ראש
מתכוונת יחיד ללא ראש
פרטים נוספים
סאו פאולו
סאו פאולו
פרטים נוספים
פלורנס
פלורנס
פרטים נוספים
מיטה דגם אופק
מיטה דגם אופק
פרטים נוספים
גיא
גיא
פרטים נוספים
טוסקנה
טוסקנה
פרטים נוספים
טורו
טורו
פרטים נוספים
טנריף
טנריף
פרטים נוספים
מיטה יהודית
מיטה יהודית
פרטים נוספים
לאגוס
לאגוס
פרטים נוספים
סאו פאולו
סאו פאולו
פרטים נוספים
פלורנס
פלורנס
פרטים נוספים
קונטרסט
קונטרסט
פרטים נוספים
ריליס קונטרסט
ריליס קונטרסט
פרטים נוספים
ריליס
ריליס
פרטים נוספים
מערכת ישיבה דגם AMIGO רביעיה מוגדלת
מערכת ישיבה דגם AMIGO רביעיה מוגדלת
פרטים נוספים
מערכת ישיבה דגם AMIGO RELAX
מערכת ישיבה דגם AMIGO RELAX
פרטים נוספים
מערכת ישיבה דגם BETTY פינתי
מערכת ישיבה דגם BETTY פינתי
פרטים נוספים
מערכות ישיבה דגם BOLTON פינתי
מערכות ישיבה דגם BOLTON פינתי
פרטים נוספים
מערכות ישיבה דגם BOLTON 3+2
מערכות ישיבה דגם BOLTON 3+2
פרטים נוספים
כורסא דגם VALENTINO
כורסא דגם VALENTINO
פרטים נוספים
סלון דגם מורגאן
סלון דגם מורגאן
פרטים נוספים
עמינח פינתי
עמינח פינתי
פרטים נוספים
סלון דגם לייף
סלון דגם לייף
פרטים נוספים
סלון דגם מרקש פינתי נפתח למיטה
סלון דגם מרקש פינתי נפתח למיטה
פרטים נוספים
סלון דגם צ'וסטר
סלון דגם צ'וסטר
פרטים נוספים
סלון דגם מרקש 2+3
סלון דגם מרקש 2+3
פרטים נוספים
סלון דגם ראיין עמינח 2+3
סלון דגם ראיין עמינח 2+3
פרטים נוספים
סלון ביטי 2+3
סלון ביטי 2+3
פרטים נוספים
חדר שינה סלינה
חדר שינה סלינה
פרטים נוספים
חדר שינה ולנסיה
חדר שינה ולנסיה
פרטים נוספים
חדר שינה מודינה
חדר שינה מודינה
פרטים נוספים
חדר שינה 1004
חדר שינה 1004
פרטים נוספים
סלון דגם פיאנו
סלון דגם פיאנו
פרטים נוספים
סלון דגם פלז'ר
סלון דגם פלז'ר
פרטים נוספים
כורסאות עמינח
כורסאות עמינח
פרטים נוספים
בסיס מיטה סביור
בסיס מיטה סביור
פרטים נוספים
בסיס מיטת טוסקנה
בסיס מיטת טוסקנה
פרטים נוספים
מיטת קונטרסט
מיטת קונטרסט
פרטים נוספים
בסיס מיטת ריליס
בסיס מיטת ריליס
פרטים נוספים
בסיס מיטת סאו פאולו
בסיס מיטת סאו פאולו
פרטים נוספים
בסיס מיטת גיא
בסיס מיטת גיא
פרטים נוספים
בסיס מיטת לאגוס
בסיס מיטת לאגוס
פרטים נוספים
בסיס מיטת טורו
בסיס מיטת טורו
פרטים נוספים
בסיס מיטת טנריף
בסיס מיטת טנריף
פרטים נוספים
בסיס מיטת פלורנס
בסיס מיטת פלורנס
פרטים נוספים
בסיס מיטת WAVE
בסיס מיטת WAVE
פרטים נוספים
ריליס + קונטרסט 2
ריליס + קונטרסט 2
פרטים נוספים
מיטה מתכווננת פלורנס
מיטה מתכווננת פלורנס
פרטים נוספים
סאו פאולו
סאו פאולו
פרטים נוספים
מיטת נוער פרימייר
מיטת נוער פרימייר
פרטים נוספים
סנואו
סנואו
פרטים נוספים
פלאש
פלאש
פרטים נוספים
פלאש טוטאל
פלאש טוטאל
פרטים נוספים
סטאר
סטאר
פרטים נוספים
שוגר
שוגר
פרטים נוספים
דרים
דרים
פרטים נוספים
סימפל
סימפל
פרטים נוספים
רוסריו
רוסריו
פרטים נוספים
אנרג'י
אנרג'י
פרטים נוספים
יהלום
יהלום
פרטים נוספים
מיטה משולשת
מיטה משולשת
פרטים נוספים
אקסטרים
אקסטרים
פרטים נוספים
אייס
אייס
פרטים נוספים
סאונד
סאונד
פרטים נוספים
גאיה
גאיה
פרטים נוספים
פרש
פרש
פרטים נוספים
רומא
רומא
פרטים נוספים
סינרגיה
סינרגיה
פרטים נוספים
נגבה
נגבה
רגלי מתכת שחורה / פלטה קרמיקה אפורה – 5,702 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן רגלי מתכת שחורה / פלטה זכוכית לבנה חלבית - 4,332 ₪ , כולל 17% מע"מ , מחיר לצרכן
פרטים נוספים
מערכת ישיבה סהרה 3+2+1+1
מערכת ישיבה סהרה 3+2+1+1
פרטים נוספים
מיטה מתכווננת דגם Square
מיטה מתכווננת דגם Square
פרטים נוספים
חדר שינה דגם VEGAS
חדר שינה דגם VEGAS
פרטים נוספים
מיתר
מיתר
פרטים נוספים
כורסת עיסוי מסאז עמינח
כורסת עיסוי מסאז עמינח
פרטים נוספים
בינתא
בינתא
פרטים נוספים
מרקש 3+2
מרקש 3+2
פרטים נוספים
קודג'ו
קודג'ו
פרטים נוספים
סלון דגם MOON  3+2+1+1
סלון דגם MOON 3+2+1+1
פרטים נוספים
סלון דגם GRANADA  3+2+1+1
סלון דגם GRANADA 3+2+1+1
פרטים נוספים
חדר שינה ANGEL
חדר שינה ANGEL
פרטים נוספים
חדר שינה דגם MONAKO
חדר שינה דגם MONAKO
פרטים נוספים
כורסאת טלוויזיה דגם פוקוס
כורסאת טלוויזיה דגם פוקוס
פרטים נוספים
כורסאת טלוויזיה דגם פלגר
כורסאת טלוויזיה דגם פלגר
פרטים נוספים
כורסאת טלוויזיה דגם ראיין
כורסאת טלוויזיה דגם ראיין
פרטים נוספים
כורסת טלויזיה לאונג’
כורסת טלויזיה לאונג’
פרטים נוספים